Besættelseszoner

Op

lokalpost fælles zone russisk zone østzone vestzone fransk zone